Monthly Archives: December 2015

การป้องกันสนิมของรถยนต์

การรักษาและการทำความสะอาดรถนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำเป็นประจำ เนื่องจากการช่วยทำให้อุปกรณ์ในรถมีอายุการใช้งานรถมีประสิทธิภาพ การทำความสะอาดช่วยลดการเกิดรอยฝังลึก รวมทั้งลดการเกิดกลิ่นอับ ที่อาจเกิดขึ้น จากการสะสมของความสกปรก แบคทีเรีย ที่สะสมอยู่ในตัวรถ

789111
การทำความสะอาด โดยมีการทำความสะอาดดังต่อไปนี้
1 การใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาด ผ้าที่ใช้ต้องมีความนุ่มและไม่ทำอันตรายต่อสภาพพื้นผิวรถ ทำให้เกิดความเสียหายได้. ซึ่งความสกปรก ส่วนใหญ่ที่พบว่าเป็นปัญหา เกิดจากจากฝุ่นหรือ น้ำที่อยู่ในตัวรถ จากสภาพอากาศภายนอก เช่น จากฝน หรือฝุ่นละอองจากภายนอก เป็นต้น ทำให้เกิดเชื้อราตามมาในภายหลังได้
2 การใช้เครื่องดูดฝุ่นในฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็ก และอยู่ตามซอกต่างๆ ซึ่งเครื่องดูดฝุ่นจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการดูดฝุ่นขนาดเล็กที่สามารถซอกซอนตามส่วนของรถได้
3 การใช้น้ำยาทำความสะอาดที่จำเพาะรถและไม่ทำอันตรายเสียหายต่อสีรถ เพื่อกำจัดคราบที่ฝังลึกและมีความจำเพาะ โดยการใช้ร่วมกับผ้านุ่มๆเช็ดทำความสะอาดอย่างเบามือ ซึ่งสามารถหาซื้อได้จากร้านจำหน่ายอุปกรณ์เกี่ยวกับรถ ซึ่งมีทั้งชนิดหัวสเปรย์ที่สามารถพ่นละอองฝอยได้และกระจายไปถึงคราบสกปรกได้อย่างทั่วถึง
การดูแลทำความสะอาดรถช่วยแสดงถึงความเอาใจใส่ของเจ้าของรถในการดูแลรถของตน นอกจากนี้ยังช่วยลดการเกิดคราบสกปรกฝังแน่นที่ทำให้เกิดความเสียหายและความไม่สะอาดให้กับตัวรถ

ข้อมูลดีดีโดย นิตยสารรถยนต์ออนไลน์