น้ำใจของคนไทย

น้ำใจของคนไทย เป็นสิ่งที่ดีของคนไทยที่มีในบางประเทศของโลก น้ำใจของคนไทยถือว่าเป็นบุคลิกของคนไทยในสมัยก่อนของเราซึ่งจะหาจากที่อื่นไม่ได้เลยนะ บางทีคนไทยในหมู่บ้านของเราในต่างจังหวัดนั้นมีหมู่บ้านและ เพื่อนบ้านจับปลา ผักบุ้งหรือแจกจ่ายของที่เหลือใช้ หรือหายาก ก็นำให้กับบุคคนอื่นๆได้โดยง่าย นั่นคือน้ำใจคนไทยของเราที่หาไม่ได้ในปัจจุบัน และต่อจากไม่นานนั้น ประเทศไทยได้ผ่านภัยพิบัติมาหลายปี ขอยกกรณีน้ำใจของคนไทยมีมาก เช่นน้ำท่วม ภาคกลางใหญ่มีน้ำท่วมเข้าหลายจังหวัด ต่างคนไทย รวมคนไทยในต่างประเทศน้ำใจของคนไทยมิได้เสื่อมคลายเลย ทำให้คนไทยได้บริจาคและสิ่งของเพื่อเข้าช่วยเหลือแก่คนไทยที่ประสบน้ำท่วมในภาคกลางครั้งใหญ่ที่ผ่านมา จากสิ่งเล็กๆที่คนไทยให้แก่กันซึ่งหากันไม่ได้ในชาติอื่นๆ คนไทยมีน้ำใจซึ่งกันและกัน ถูกยกย่องนานาต่างๆของไทย จะเห็นได้ว่าคนไทยนั้นเป็นสิ่งที่ดีเราควรรักษาเอาไว้เพื่อให้ต่างชาติเขาดูเรามานั้น ก็น้ำใจคนไทยนี่แหละ ต่างชาติหลายคนเขากลับมาเมืองไทยก็ตรงนี้ คนเราไม่ได้แตกต่างที่เชื้อชาติ และศาสนาของโลก บางทีศาสนาก็ได้ถือว่ามีข้อคิดหลายอย่าง ตามศาสนาทั่วไปก็จะมีข้อหรือระเบียบข้อนี้อยู่แล้ว สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตได้เราก็นับถือศาสนาพุทธ เราควรมีน้ำใจให้แก่กัน จะได้ไม่ต้องอายใคร ต่างๆนานา การที่เราได้ สิ่งที่แบ่งปันให้กับคนที่ถูกน้ำท่วมนั้นเป็นสิ่งที่มีค่าให้เขาต่อไปเพื่อการดำรงค์ชีวิตของคนไทยเพื่อให้เราดูแลกันต่อไปเพื่อคนไทยจะให้เยาวชนมีคุณค่าและรักษาสิ่งที่ดีงามของไทยไว้

444858985555

« »

Comments are closed.